3/30/2015

Wakushoppu 8.3 - Sara Pinheiro, Laura Luna Castillo

Wakushoppu 8.3 -  Laura Luna Castillo listen and download HERE:

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Laura Luna Castillo je mexická multimediální umělkyně žijící v Praze. Kompozice a práce se zvukem jsou jejími prostředky vyvolávání imaginárních atmosfér. Ke slovu se dostávají zpětné vazby, chyby a náhody v programech, po vrstvách vířících melodií jsou rozházeny překrývající se smyčky a terénní nahrávky. Zvuky jsou nasáklé inspirací sci-fi příběhy o expedicích bez návratu, ztracených a osamělých kosmonautech a magickým realismem. 
Sara Pinheiro je tvůrkyní zvuků. V oblasti filmu a videoartu se zabývá záznamem a střihem zvuku, ruchy a mixáží. Coby sólová umělkyně vytváří akusmatické kusy, obvykle pro multikanálové přehrávání, rozhlasová vysílání a galerijní instalace. Studovala film (Lisabon, 2008) a zvuk (Haag, 2012). Je hostující lektorkou na Institutu sonologie a na Centru audiovizuálních studií FAMU. V současné době působí v Praze a zabývá se zvukem, spolupracuje s umělci a institucemi ve Vídni, Amsterdamu, Londýně a Lisabonu. Svá díla uvedla například ve Stedelijk Museu (Amsterdam), Portugalském muzeu hudby (Lisabon), ve Školské28 (Praha), na Mezinárodním festivalu umění ve Valettě (Malta), v Das Weisse Haus (Víděň), Loos Studiu (Haag), WORM (Rotterdam) a v Národní galerii (Praha). Její projekt Acousmatic Foley vzniká s podporou Calouste Gulbenkian Foundation. 
Při vystoupení použije přednatočené zvuky a reproduktory rozmístí tak, jako by inscenovala příběh. V něm chce posluchače vyvést na procházku, která zní současně důvěrně i cize. Použité zvuky mají výrazné vizuální konotace, výsledek je objektivně abstraktní. Pinheiro na díle začala pracovat v roce 2012 s cílem nalézt rovnováhu mezi myšlenkou (abstrakcí) a materiálem (objekt), přemýšlejíc o odůvodněnosti prvého a možnostech druhého. Procházka, která má za cíl vyvolat různé reakce na realitu a fikci, začíná po svém začátku a končí před koncem. Její cesta se proplétá mezi tím, co je přítomné a co není, co bylo použito a co ne; a jakou váhu může mít nepřítomnost.


Laura Luna Castillo is a Mexican multimedia artist living in Prague. Composing tracks and working with sound are her means of bringing forth imaginary atmospheres. Feedback, error and accidental programming come to forefront here, layers of swirling melodies are scattered with overlaying loops and field recordings. The sounds are bathed with inspiration from science fiction stories about expeditions without return, cosmonauts lost in isolation and magic realism.

Sara Pinheiro is a sound-maker. On film and video art, she does sound recording, editing, foley and mixing. On her own, she makes acousmatic pieces, usually for multichannel performances, radio broadcasts or gallery-based installations. She graduated in Cinema (Lisbon, 2008) and holds a Master in Sonology (The Hague, 2012). She is a guest lecturer both at The Institute of Sonology and at CAS – Center of Audiovisual Studies – in Famu. She is currently based in Prague, where she is active in the sound-field. At the moment, her collaborations are extended to Vienna, Amsterdam, London and Lisbon. Previous works have been installed in several venues, the most recent being Stedelijk Museum (Amsterdam), Portuguese Music Museum (Lisbon), Skolska28 (Prague), Valletta International Arts Festival (Malta), Das Weisse Haus (Vienna), Loos Studio (The Hague), WORM (Rotterdam) and The National Gallery (Prague), among others. Her own project "Acousmatic Foley" is in progress with the support of Calouste Gulbenkian Foundation.
In her performance, she will use pre-recorded sounds and recur to the loudspeaker placement as means of staging a fiction. This fiction aims at riding the listener through a walk that should sound both familiar and foreign. These sounds have a strong visual reference, for it is objectively abstract. Pinheiro started this piece in 2012, as an attempt to find balance between the idea (the abstraction) and the material itself (the object), thinking of the legitimacy of the former and the possibilities of the latter. aiming to generate different sensibilities in relation to reality and fiction, this walk starts after its beginning and ends before it is over. It wanders between what is present and what is not, what was been included or not; and how much weight can absence have.

No comments: