7/08/2019

Wakushoppu 15.5: Autopoetik+Eli Anders, Scott L. Miller


Audio poslouchejte a stahujte ZDEAutopoetik je projekt Martina Lauera zabývající se tvorbou artificiálních či utopických zvukových krajin, které postupně nabývají svých obrysů ve víru improvizačních reakcí na terénní nahrávky a ostatní zvukové podklady. V tomto procesu konkrétní zvuky vystupují z pozadí a zaujímají roli aktivních spolutvůrců právě se formující zvukové krajiny, přičemž jejich textury splývají či kolidují s dynamikou a energií, která prýští z takto náhodně stvořených spojů mezi zvukovými projevy přírody, člověka a jeho výtvorů. Autopoetik vystupuje často s VJkou Eli Anders a jeho druhé album EZY6266 inspirované zvuky proudových motorů letadel a letecké dopravy vyjde letos v květnu na značce Meteorismo.

www.soundcloud.com/autopoetik
https://autopoetik.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/watch?v=1XiZ3tvZYyU


Eli Anders prozkoumává performativní a synestetický potenciál nalezených či vlastních vizuálních materiálů. Používá při tom hluk a zkreslení jako nástroje k proniknutí skrz přímočarý vizuální jazyk do sféry neohraničenosti a k bezpečnému návratu zpět. Při živých vystoupeních, jako s projektem Autopoetik, se snaží touto cestou navázat přímý dialog mezi umělcem, divákem a posluchačem.

https://www.youtube.com/watch?v=1XiZ3tvZYyU

Scott L. Miller (nar. 1966) je americký skladatel, zabývající se elektroakustickou komorní hudbou a performancemi skoumající uzavřené ekosystémy. Jeho hudbu charakterizuje kooperativní přístup ke kompozici, výzkum improvizačních postupů mezi hudebníky a počítačem a inovace historických kompozičních procesů pomocí technologií 21. století. Inspirován mikroskopickými zvuky v přírodních a mechanických systémech, iniciuje mnohé praktické experimenty s hudebníky a performery mnoha stylů.
Nahrávky jeho hudby jsou dostupné na New Focus Recordings, Innova, a dalších labelech, jeho hudbu vydává aliance American Composers Alliance, Tetractys a Jeanné. Raba (FCR198) je jeho poslední album, kolekce audio-vizuální hudby vzešlá ze spolupráce s šesti filmovými umělci. Miller je profesorem hudby na St. Cloud State University v Minnesotě, kde vyučuje kompozici, elektroakustickou hudbu a teorii. V letech 2014—18 byl prezidentem Společnosti pro elektroakustickou hudbu v USA (SEAMUS) a v současné době je ředitelem společnosti SEAMUS Records. www.scottlmiller.net

SCOTT L. MILLER live at Punctum from Punctum on Vimeo.
AUTOPOETIK live at Punctum from Punctum on Vimeo.
SCOTT L. MILLER + AUTOPOETIK live at Punctum from Punctum on Vimeo.Fotila Anna Baštýřová


No comments: